Ensartet layout

Det kan være utrolig tidskrævende at arbejde med store tekstdokumenter. En ikke uvæsentlig del af tiden bliver brugt på opstilling og layout – og ikke mindst at lede efter de rigtige kommandoer. Tekstbehandlingsprogrammer er meget åbne systemer, og det kan derfor ikke undgås, at dokumenterne vil få et grafisk udtryk præget af den person, der har redigeret dokumentet.

Med BDOC vil alle dokumenter have samme layout, uanset hvem der har lavet dokumentet.

Click & Share